Algemeen

Tijdens het 8 weken traject worden mensen door mij geadviseerd, begeleid en gemotiveerd met gewichts- en/of voedingsvraagstukken. Het doel is gedragsverandering en resultaat te creëren op het gebied van voeding, beweging en leefstijl. Op basis van de vastgestelde doelen geeft ik adviezen over de voor de cliënt juiste voeding- en leefstijlaanpassingen. Hieronder volgt de uitleg van de verschillende fasen van het traject;

Algemene anamnese (Intakegesprek)

Tijdens de algemene anamnese verzamel ik verschillende gegevens van de cliënt. Tijdens dit intakegesprek wordt een beeld verkregen van het leefpatroon, wordt inzicht verkregen in de motivatie en wordt bepaald op welke wijze de cliënt adequaat begeleid kan worden. De focus ligt op het voedingspatroon, het beweegpatroon en het gedrag wat in de voorliggende periode heeft plaatsgevonden.

Voedingsanamnese

Om een goed beeld te krijgen van het bestaande voedingspatroon van de cliënt neem ik een voedingsanamnese af. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een online voedingsdagboek dat via de app van virtua gym kan worden ingevuld. U krijgt na inschrijving een inlogcode en persoonlijk wachtwoord waarmee kan worden ingelogd. Dit kan vanaf iedere mobiel, tablet of pc gedaan worden.

Metingen – Tijdens het intakegesprek worden de volgende metingen gedaan:

  • het lichaamsgewicht;
  • de lichaamslengte;
  • de middelomtrek;
  • de Body Mass Index (BMI);
  • het lichaamsvetpercentage

Tussentijdse evaluatie

Ik evalueer regelmatig (en bij voorkeur op van tevoren afgesproken momenten) de begeleiding en de resultaten met de cliënt. Tijdens de evaluatie wordt het effect van het verstrekte advies en de gedragsverandering welke is opgetreden, beoordeeld. Op grond van deze gegevens kan worden besloten om dezelfde weg voort te zetten, de behandeling bij te stellen, de behandeling af te ronden of andere deskundigen in te schakelen. De resultaten van de evaluatie worden  altijd met de cliënt besproken.

Eindevaluatie & Afronding

De eindevaluatie heeft betrekking op de beoordeling van het effect van de begeleiding. Ook hier zullen alle metingen die tijdens de intake verricht zijn weer gedaan worden. Hiernaast wordt ook de wijze waarop de begeleiding heeft plaatsgevonden geëvalueerd.  

Afronding – De begeleiding van de cliënt wordt beëindigd indien:

  • Het doel is of de doelen zijn bereikt.
  • De begeleiding niet aanslaat of niet naar wens verloopt.
  • De cliënt de begeleiding wenst te beëindigen.
  • Doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is.

Reacties zijn gesloten.