Kenmerken Doelgroep
We richten ons met FDC vooral op kinderen in met name achterstandswijken, waarvan de ouders geringe financiële middelen hebben. Het betreft hier kwetsbare kinderen die vanuit huis niet alle mogelijkheden hebben meegekregen maar het ergens wel graag wíllen. Dit kunnen kinderen zijn met zwaarlijvigheid, beweegachterstand en/of een motorische achterstand maar ook kinderen die gewoon weinig actief sporten.

We zoeken een dwarsdoorsnede uit deze wijken, wat inhoudt dat we kinderen van allerlei afkomsten in onze lessen willen hebben. Deze kinderen kunnen vaak niet kiezen voor 1 sport of hebben slechts de keuze uit een zeer kleine selectie aan sporten (vaak maximaal 1 lidmaatschap voor 1 sport op een bepaald moment). Het gevolg is dat zij maar beperkt de ruimte krijgen om op jonge leeftijd te kunnen ontdekken welke sport echt bij hen past, wat hun fysieke mogelijkheden zijn.

Oorzaken geringe sportdeelname:

  • Een oorzaak voor geringe sportdeelname kan zijn de financiën van de ouders die het niet toelaten . Ook kan het zijn dat het geografisch moeilijk is voor kinderen en hun ouders om zich te verplaatsen naar verenigingen buiten hun eigen wijk of leefdomein. Hiernaast worden sommige specifieke groepen onvoldoende bereikt in een wijk als Jutphaas-Wijkersloot. Hun ouders zijn niet in staat naar de hockey vereniging te fietsen aan de rand van de stad. Hierdoor vallen verschillende groepen buiten de boot als het gaat om deelname aan sport. Een deel van de Jeugd uit stedelijke gebieden (bijv. Jutphaas-Wijkersloot) komt door bovenstaande redenen te weinig in aanraking met bewegen, waardoor deze groep geen positieve ervaringen of associatie met bewegen heeft of opdoet

Werkwijze naar Doelgroep toe:
Het project, Fun, Food, Discipine and Conditioning kenmerkt zich juist door vanuit zichtbaarheid en vertrouwen de sport en lifestyle dienst aan te bieden. Om die reden willen we ook altijd in de wijk en op locatie de diensten aanbieden. We werken samen met scholen, welzijnsorganisaties die in contact staan met de jongeren, en met Sport ID Nieuwegein. Via deze partners zal de activiteit actief gepromoot worden en zal deelname worden aangemoedigd door dit laagdrempelig aan te bieden. Kinderen kunnen altijd een maand gratis meedoen, en we vragen een kleine eigen bijdrage aan de kinderen en hun ouders voor de deelname. Hiernaast kunnen we ook gastlessen aanbieden op scholen in de wijk, om de activiteit meer te promoten. We hopen hiermee zichtbare en minder zichtbare doelgroepen aan te trekken en aan ons te binden met onze activiteiten.

Reacties zijn gesloten.